Nota prawna

Copyright © by duecappucci.pl – wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zawartości niniejszego bloga, publikowanie i rozpowszechnianie tych treści bez uprzedniej i pisemnej zgody jego autorów stanowi naruszanie przepisów prawa.

Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie zdjęć, filmów, dźwięków zawartych w treści bloga bez uprzedniej i pisemnej zgody jego autorów stanowi naruszenie przepisów prawa. W tych okolicznościach autor bloga zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń względem naruszającego jego prawa w postępowaniu przed sądem.